Datakwaliteit: nieuwe wet AVG per 25 mei 2018

Op 25 mei gaat in de gehele EU de nieuwe wet in voor het opslaan en bewaren van persoonsgegevens, ookwel de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. Dit raakt uiteraard ook uw CRM.

Wat raakt uw CRM?

CAS CRM heeft al veel gedaan in het verleden om de kwaliteit van uw adressen te garanderen en aan alle regels te voldoen. Momenteel werkt CAS aan een document met meer informatie hoe u de nieuwe regels kunt implementeren in uw eigen CAS CRM.
U ontvangt daarom nadere berichtgeving van ons. Het resulteert in ieder geval in een update die eind Q1 verwacht wordt. De AVG is een uitwerking in Nederland van de General Data Protection Regulation (GDPR).

De nieuwe wet AVG is een uitwerking van de wetgeving die in de gehele als nieuwe privacywetgeving EU gaat gelden. Naast EU-landen kunnen ook landen buiten de EU deze wetgeving gebruiken. Als u dus met meerdere landen zaken doet, is het verstandig om na te gaan of ook deze landen zich aan deze wet zullen conformeren.

Wat verandert er op hoofdlijnen?

1. Versterking en uitbreiding van de privacyrechten
2. Meer verantwoordelijkheden bij organisaties
3. Meer bevoegdheden van toezichthouders op de wetgeving, zoals het opleggen van hoge boetes

Bekijk een handig overzicht waar u als organisatie aan moet voldoen
(Bron: Autoriteit Persoonsgegevens)

Heeft u vragen over uw situatie, vragen over de opslag van gegevens in uw CRM, neem dan contact met ons op.