Breng cliëntrelatiebeheer naar niveau van 2018

De digitalisering van de zorg gaat in een rap tempo. E-health is voor veel organisaties een thema in de organisatiestrategie. In hoeverre beïnvloed het jarenlange praten over dit onderwerp ons denken in het zien van mogelijkheden richting de cliënt? Het is nu tijd kansen te zien met een vernieuwde aanpak van de relaties binnen de zorg.
 

Zorg op maat

Steeds meer consumenten en cliënten zijn op zoek naar wat voor hen persoonlijk efficiënt is en wat het beste bij hen past. De vraag naar zorg ontstaat dan ook veel meer vanuit de behoefte van wat men zelf voor ogen heeft. Dit levert een ander type client op, een client die op zijn tijd en zijn plaats zorg wil krijgen. Digitaal is er steeds meer informatie voor handen om een keuze voor bijvoobeeld een locatie of instelling te maken. Denk alleen al aan het inzien van een dossier online als men thuis is.
Het vroegtijdig signaleren van de behoefte van de clienten vraagt om een bredere aanpak van relatiebeheer. Het gaat niet alleen om de data rondom het medische vraagstuk, maar ook of de client zorg op maat kan krijgen. U kunt denken aan het vastleggen van profielen om uw contactmomenten en communicatie beter op af te stemmen.
 

Relatiebeheer in de zorg naast patientendossier

Het vastleggen van de medische data in een electronisch dossier is verder geprofessionaliseerd de laatste jaren. Met de komst van een EPD dat informatie online kan delen, vergelijkingsites voor zorg en kwaliteit van zorg, is onderscheidend vermogen een must voor ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, etc. Menig patient kijkt door alle veranderingen anders naar het ontvangen van zorg. Hij stelt vragen als: "Waarom zou ik naar uw ziekenhuis komen? Op wat voor manier houdt u rekening met mijn weekindeling? Welke kosten moet ik bij u betalen en welke kosten krijg ik vergoed?" Daarnaast is een persoonlijke benadering en het creëren van ambassadeurs belangrijk voor de toekomst van uw organisatie. Mond-tot-mond reclame werkt altijd erg effectief en past uitstekend in een zorgorganisatie die onderdeel uit maakt van een lokale of regionale samenleving.
 

Maak onderscheid als zorginstelling

Allemaal aspecten die kansen biedt voor meer toegevoegde waarde van uw instelling voor de toekomst. Niet alleen om zo efficient mogelijk te werken, maar veel meer om uw strategie rondom relatiebeheer naar clienten en uw partners uit te denken. De CRM strategie dient daarna bij iedereen door te dringen als kans.
 
Het opbouwen van kennis van uw doelgroepen kunt u doen door middel van relatiebeheer software (CRM software) die de communicatie rondom events en sitebezoek registreert en vastlegt in een eigen dossier. Deze informatie stelt u in staat om conclusies te trekken voor uw zorgaanbod. Hoe reageert een client op de kosten voor een behandeling? Waar zitten de twijfels om (nog) niet over te gaan tot een behandeling? Heb ik de juiste behandelingen en diensten voor mijn doelgroep? Vragen die u zorgvuldig kunt vastleggen en vanuit uw adviserende rol kunt bespreken met uw client. En als zoveel mogelijk medewerkers op de hoogte zijn van de behoefte van de patiënt/cliënt kan de zorg verder verbeterd worden. Afstemming op individuele behoeften kan door software ingezet worden.
 

Meer weten over een relatiebeheer strategie voor uw zorginstelling?

Neem dan contact met mij op.
Tel. 06-18397837, of stuur mij een mail: jeroen@twovisions.nl